Praktyki i staże dla studentów

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTeam S.A. z siedzibą w 36-002 Jasionka, Tajęcina 113
  • kontakt z Administratorem Danych - ochronadanych@opteam.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
* - pola wymagane